Wat is een burn-out?

Een burn-out ontstaat na langdurige overbelasting. Deze overbelasting kan op de werkvloer plaatsvinden maar kan ook voortkomen uit een lastige privé situatie of ingrijpende gebeurtenis.

Klachtenbeeld bij burn-out
Er is vaak sprake van een typisch klachtenbeeld, dat voortkomt uit een combinatie van spanning, oververmoeidheid en moeite hebben met beslissingen nemen. De klachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. Er is altijd sprake van afnemende vitaliteit. Dit beïnvloedt vaak ook de omgang met anderen, functioneren op de werkvloer, financiële situatie, etc.

Burn-out
Een burn-out doet zich voor na langdurige overbelasting waarbij je jezelf te lang te kort hebt gedaan. Wetenschappers noemen dit klachtenbeeld ook wel roofbouw. Roofbouw is gedrag waarbij iemand zich continu zodanig uitput, dat periodes van herstel voor het lichaam niet meer plaatsvinden en symptomen van stress een heftige lichamelijke uiting krijgen.

Stress
Als stress langdurig wordt ervaren, is er te weinig tijd voor herstel en wordt de belasting op het lichaam te groot door de constante opbouw van de hormonen cortisol en adrenaline. Vandaar dat deze vorm van overbelasting lichamelijke klachten met zich mee brengt. Een stress en burn-out coach kan je hiermee helpen.

Symptomen van burn-out
Mensen die lijden onder een burn-out zijn uitgeput, overspannen en hebben vaak ook symptomen van depressie. Een burn-out kan vanuit verschillende oorzaken ontstaan zoals bijvoorbeeld: een moeizame relatiestress op de werkvloer, faalangst of perfectionisme. De oorzaak van een burn-out kan door onze coaches in kaart worden gebracht om zo herstel mogelijk te maken.

out Coaching 
Individuele coaching bij burn-out & stress
 

Burn-out kan heel lang duren…. maar dat hoeft niet.

Burn-out is een landelijk probleem en wordt veroorzaakt door het te lang negeren van stresssignalen. Het is geen ziekte, maar heeft wel verstrekkende gevolgen. Als werkgever loop je de kans een werknemer een jaar of langer kwijt te zijn. Als werknemer is er kans dat je de “stempel” burn-out je leven lang meedraagt. Snelle en effectieve behandeling is dus van groot belang en als werkgever en werknemer samenwerken, is de kans groot dat het probleem binnen een paar maanden is opgelost i.p.v. een jaar of langer. Maak een vrijblijvende afspraak en laat je informeren.